Mech, klenot pro Váš interiér

01.08.2019

Ranní procházka lesem, vůně, klid a zvuky přírody Vás provází na každém Vašem kroku. A pak více zbystříte, jelikož pocítíte velmi příjemný pocit, který vychází od nohou a Vaše chůze a vnímání se rázem změní. Ano, jsme to my, mechy.Představte si, že jsme tady již od prvohor a náš vzhled se téměř nezměnil. A tak, jak Vás dnes doprovázíme na Vašich cestách, tak jsme doprovázely i dinosaury, kteří přišli až po nás.

Při posledním "sčítání" nás mechorostů bylo v ČR 863 druhů.

Jsme velmi důležití v lesním hospodářství a to zejména při zadržování vody. Dokážeme absorbovat až dvacetkrát více vody než je naše vlastní hmotnost.

Jsme velmi citlivý na kvalitu ovzduší i srážek, a proto jsme takovými bioindikátory znečištění.

Zajímavost: mechy z rodu ploník patří mezi nejdokonalejší a nejznámější rody mechů. V ČR je nás deset druhů ploníků s tím, že jedenáctý je regionálně vyhynulý.

Vypadáme skvěle, že? Což značí, že naše hory jsou kvalitní na ovzduší. A to si představte, že jsme byly vyfocení ve velmi horkém a suchém létě roku 2018, a to v Krušných horách na Božím Daru.

Takže zhluboka se nadechněte a vyrazte na toulky přírodou. My, Vás budeme provázet. 

A až se vrátíte domů tak si dáme "společně" kávu, čaj a relax.

Za FMdesign pro Vás srdečně připravila Monika Třeštíková.


Jmenuji se ploník obecný (Polytrichum commune) a jsem mech z rodu ploník (Polytrichum).

Patřím mezi běžné mechy rostoucí na rašeliništích a jsem nejvyšší druh mechu v ČR.

Moje lodyhy mohou být v dobrých podmínkách vysoké až 50 cm.

Najdete mě od nížin až po alpské hory, kdy jsem vázán na kyselé půdy rašelinišť.


Jmenuji se paprutka nicí (Pohlia nutans) a jsem mech z rodu paprutka (Pohlia), další z naší velké mechové rodiny.

Jsem velmi hojný druh ve všech oblastech v ČR.

Nejčastěji mě najdete na kyselém humusu v jehličnatých i listnatých lesích, ve štěrbinách balvanů a skal. Ve vápencových oblastech se vážu na místa s vytvořeným kyselejším humusem.


Velice děkujeme za odbornou spolupráci panu RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., který je přední odborník na mechorosty.