Dětská herna pro dvě děvčátka (8 + 5 let) 

rozměr: 12 m2,  původní stav: novostavba - holé bílé stěny, vybavení: původní, podmínka: hrací koutky